Aanmelden Nederlands Symfonie Project 2020

 For English, see below!

De inschrijving voor NeSP 2020 is geopend van 1 februari t/m 30 april 2020. Kijk goed of je op alle genoemde projectdata aanwezig kunt zijn en lees de algemene voorwaarden, zodat je goed op de hoogte bent van o.a. de selectieprocedure. De deelnemersbijdrage bedraagt €85,- en is nodig om de kosten van het project (deels) te dekken. Aanmelden gaat eenvoudig door middel van onderstaand formulier.

Projectdata 2020:

 • Repetities:
  • zondag 28 juni | Repetitiedag | Locatie n.t.b.
  • maandag 17 augustus – vrijdag 21 augustus | Ulft (intern, met nieuwe slaaplocatie ’t Lohr te Voorst!)
 • Concerten:
  • vrijdag 21 aug    | Doetinchem – Schouwburg Amphion (try-out)
  • zaterdag 22 aug | Arnhem – Musis Sacrum
  • zondag 23 aug    | Amsterdam – Muziekgebouw aan ’t IJ (matinee)
  • zaterdag 12 sept | Amsterdam – Festival Klassiek op het Amstelveld

Programma 2020 “Frans & Vrij”

Claude Debussy Fêtes (uit Trois Nocturnes)
Maurice Ravel Pianoconcert in G
Solist: Thomas Beijer (piano)

Igor Stravinksy De Vuurvogel  (volledig ballet, versie 1910)
 

LET OP:

 • Zorg ervoor dat je alle hierboven genoemde projectdata vrijhoudt. Er wordt vanuit gegaan dat je 100% aanwezig bent op zowel repetitie- als concertdata.
 • Het opsturen van audio- en/of videomateriaal vergroot de kans op deelname. Dit mag een fragment (ca. 3 minuten) uit een solowerk zijn, of een eerder gemaakte opname voor een auditie/van een concert. Mocht het niet lukken om de opname met het aanmeldformulier mee te sturen, stuur het dan  uiterlijk 30 april naar orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl
 • Aanmelden kan tot en met 30 april 2020.
 • Medio mei ontvang je bericht over de selectie.
 • Mocht je problemen ervaren met het aanmeldingsformulier, stuur dan de antwoorden op alle vragen in een e-mail naar orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl


- Althobo
Ik heb een voorkeur voor dit instrumentIk heb geen voorkeur voor dit instrumentIk heb dit instrument zelf of kan er zelf tijdig één regelen/lenenIk heb dit instrument niet zelf en kan er niet zelf tijdig één regelen/lenen
- Es-klarinet
Ik heb een voorkeur voor dit instrumentIk heb geen voorkeur voor dit instrumentIk heb dit instrument zelf of kan er zelf tijdig één regelen/lenenIk heb dit instrument niet zelf en kan er niet zelf tijdig één regelen/lenen
- Basklarinet
Ik heb een voorkeur voor dit instrumentIk heb geen voorkeur voor dit instrumentIk heb dit instrument zelf of kan er zelf tijdig één regelen/lenenIk heb dit instrument niet zelf en kan er niet zelf tijdig één regelen/lenen
- Contrafagot
Ik heb een voorkeur voor dit instrumentIk heb geen voorkeur voor dit instrumentIk heb dit instrument zelf of kan er zelf tijdig één regelen/lenenIk heb dit instrument niet zelf en kan er niet zelf tijdig één regelen/lenen0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Tot sluiting inschrijving!

Application Netherlands Symphony Project 2020

The application period for the Netherlands Symphony Project 2020 is from February 1 until April 30. Please check whether you are available on all dates mentioned above and do read the general terms and conditions carefully, so you are well-informed about the selection process, among other matters. The participation fee amounts 85 euros and is needed to cover (part of the) project’s costs. To apply for the 2020 project, please fill out the form below.

Project dates 2020:

 • Rehearsals:
  • Sunday 28 June | Rehearsal day| Location to be announced
  • Monday 17 August – Friday 21 August | Rehearsal period | Ulft (intern)
 • Concerts:
  • Friday 21 August | Doetinchem – Schouwburg Amphion (try-out)
  • Saturday 22 August | Arnhem – Musis Sacrum
  • Sunday 23 August | Amsterdam – Muziekgebouw aan ’t IJ (matinee)
  • Saturday 12 September | Amsterdam – Festival Klassiek op het Amstelveld

Programme 2020 “Frans & Vrij (French & Free)”

Claude Debussy Fêtes (from Trois Nocturnes)
Maurice Ravel Piano concerto in G major
Soloist: Thomas Beijer (piano)

Igor Stravinksy The Firebird  (complete ballet, version 1910)
 

KEEP IN MIND:

 • Please make sure that you save all of the aforementioned project dates. It is assumed that you will be 100% available at the rehearsal- as well as the concert dates.
 • Sending audio- and/or video materials with your application form increases your chance of being selected. This may be an excerpt (ca. 3 minutes) from a solo piece, or a previously recorded audition/concert. If it is not possible to send the recording with the application form, please send it to orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl on 30 April at the latest.
 • Applying is possible until 30 April.
 • In May, you will receive a message concerning the selection.
 • If you run into any problems concerning the application form, please send your answers to all the questions) in an e-mail to orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl


- English horn
I would prefer to play this instrumentI would not prefer to play this instrumentI own this instrument myself or I can arrange/borrow one timelyI do not own this instrument myself and I cannot arrange/borrow one timely
- Eb-clarinet
I would prefer to play this instrumentI would not prefer to play this instrumentI own this instrument myself or I can arrange/borrow one timelyI do not own this instrument myself and I cannot arrange/borrow one timely
- Bass clarinet
I would prefer to play this instrumentI would not prefer to play this instrumentI own this instrument myself or I can arrange/borrow one timelyI do not own this instrument myself and I cannot arrange/borrow one timely
- Contrabassoon
I would prefer to play this instrumentI would not prefer to play this instrumentI own this instrument myself or I can arrange/borrow one timelyI do not own this instrument myself and I cannot arrange/borrow one timely0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Until the application period ends!