Aanmelden Nederlands Symfonie Project 2021

 For English, see below!

De inschrijving voor NeSP 2021 is geopend van 1 april t/m 31 mei 2021. Kijk goed of je op alle genoemde projectdata aanwezig kunt zijn en lees de algemene voorwaarden, zodat je goed op de hoogte bent van o.a. de selectieprocedure. De deelnemersbijdrage bedraagt €85,- en is nodig om de kosten van het project (deels) te dekken. Aanmelden gaat eenvoudig door middel van onderstaand formulier.

Projectdata 2021:

 • Repetities:
  • zondag 15 augustus – vrijdag 20 augustus | Repetitieperiode | Hengelo, GLD (intern, met nieuwe slaaplocatie De Haverkamp te Hengelo)
  • zaterdag 11 september | Repetitiedag voor Festival Klassiek op het Amstelveld, locatie n.t.b.
 • Concerten:
  • vrijdag 20 aug | Doetinchem, Schouwburg Amphion
  • zaterdag 21 aug | Zutphen, Theater Hanzehof
  • zondag 22 aug | Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ (matinee)
  • zondag 12 sept | Amsterdam, Bethlehemkerk (Studio 150) – live gestreamd concert in het kader van het festival Klassiek op het Amstelveld

Programma 2021 “Contrast”

L. van Beethoven Ouverture Egmont
R.E. Glière Hoornconcert in Bes
Solist: Mees Vos (hoorn)

A.L. Dvořák Symfonie nr. 9 “Uit de nieuwe wereld” 
 

LET OP:

 • Speel je klarinet of fagot, dan is er voor NeSP2021 “Contrast” helaas geen plek beschikbaar. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met voorzitter@nederlandssymfonieproject.nl.
 • Zorg ervoor dat je alle hierboven genoemde projectdata vrijhoudt. Er wordt vanuit gegaan dat je 100% beschikbaar bent op zowel repetitie- als concertdata.
 • Het opsturen van audio- en/of videomateriaal vergroot de kans op deelname. Dit mag een fragment (ca. 3 minuten) uit een solowerk zijn, of een eerder gemaakte opname voor een auditie/van een concert. Mocht het niet lukken om de opname met het aanmeldformulier mee te sturen, stuur het dan  uiterlijk 31 mei naar orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl
 • Voor aanvoerdersplekken is het opsturen van audio- en/of videomateriaal verplicht. Van potentiële concertmeesters ontvangen wij tevens graag een motivatiebrief.
 • Aanmelden kan tot en met 31 mei 2021.
 • Medio juni ontvang je bericht over de selectie.
 • Mocht je problemen ervaren met het aanmeldingsformulier, stuur dan de antwoorden op alle vragen in een e-mail naar orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl
0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Tot sluiting inschrijving!

Application Netherlands Symphony Project 2021

The application period for the Netherlands Symphony Project 2021 is from April 1 until May 31. Please check whether you are available on all dates mentioned above and do read the general terms and conditions carefully, so you are well-informed about the selection process, among other matters. The participation fee amounts 85 euros and is needed to cover (part of the) project’s costs. To apply for the 2021 project, please fill out the form below.

Project dates 2021:

 • Rehearsals:
  • Sunday 15 August – Friday 20 August | Rehearsal period | Hengelo GLD (internal, new sleeping accommodation De Haverkamp in Hengelo!)
  • Saturday 11 September | Rehearsal day for the Klassiek op het Amstelveld Festival | location is to be announced
 • Concerts:
  • Friday 20 August | Doetinchem, Schouwburg Amphion
  • Saturday 21 August | Zutphen, Theater Hanzehof
  • Sunday 22 August | Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ (matinee)
  • Sunday 12 September | Amsterdam, Bethlehemkerk (Studio 150) – livestreamed concert as part of the Klassiek op het Amstelveld festival

Programme 2021 “Contrast”

l. van Beethoven Overture from Egmont
R.E. Glière Horn concerto in B flat major
Soloist: Mees Vos (hoorn)

A.L. Dvořák Symphony no. 9 “From the new world”
 

KEEP IN MIND:

 • Do you play clarinet or bassoon, then we regret to say no spots are available for the NeSP2021 “Contrast” Project. If you have questions about this, you can contact voorzitter@nederlandssymfonieproject.nl.
 • Please make sure that you save all of the aforementioned project dates. It is assumed that you will be 100% available at the rehearsal- as well as the concert dates.
 • Sending audio- and/or video materials with your application form increases your chance of being selected. This may be an excerpt (ca. 3 minutes) from a solo piece, or a previously recorded audition/concert. If it is not possible to send the recording with the application form, please send it to orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl on 31 May at the latest.
 • For principal positions, sending audio- and/or video materials is mandatory. Potential concertmasters are kindly requested to send a motivation letter.
 • Applying is possible until 31 May 2021.
 • In June, you will receive a message concerning the selection.
 • If you run into any problems concerning the application form, please send your answers to all the questions) in an e-mail to orkestchef@nederlandssymfonieproject.nl
0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Until the application period ends!